مرگ بر مصلحت‌طلبی‌

بدترین نوع خیانت، خیانت به خود است و بزرگترین خیانت به خود، مصلحت‌طلبی‌. از هر نوع و در هر زمان و به هر عنوان و با هر توجیهی که می‌خواهد باشد.

پ.ن اول: درسته که این جمله مطلق گراست و همه چیز در زندگی نسبی. اما گاهی لازم می‌شه تصویر رو سیاه و سفید کرد. برای تاثیر بیشتر!

پ.ن دویم: از جمله قصار خوشم نمی‌آد. یک نوع کم فروشیه و مثل جهانبینی یک خطی می مونه: شعاری و قشنگ ولی کم محتوا. اما برای هینت دادن خوبه!

سیگار و دعا

در بازگشت از كليسا، جك از دوستش ماكس مي پرسد: «فكر مي كني آيا مي شود هنگام دعا كردن سيگار كشيد؟»ماكس جواب مي دهد: «چرا از كشيش نمي پرسي؟»جك نزد كشيش مي رود و مي پرسد: «جناب كشيش، مي توانم وقتي در حال دعا كردن هستم، سيگار بكشم.»كشيش پاسخ مي دهد: «نه، پسرم، نمي شود. اين بي ادبي به مذهب است.»جك نتيجه را براي دوستش ماكس بازگو مي كند.ماكس مي گويد: «تعجبي نداره. تو سئوال را درست مطرح نكردي. بگذار من بپرسم.»ماكس نزد كشيش مي رود و مي پرسد: «آيا وقتي در حال سيگار كشيدنم مي توانم دعا كنم ؟»کشيش مشتاقانه پاسخ مي دهد: «مطمئناًً، پسرم. مطمئناً.»پ.ن: حکایت ماست این حکایت!