قاصدک

یاد دارم، کودکیم اکثر اوقات تنها گذشت. انتظارها برای بازگشت پدر و مادر از کار و دانشگاه به خانه! انتظارها از بازگشت از مسافرت‌های طولانی!
شیشه‌ایی بزرگ از قاصدک‌ها داشتم که زیرپله‌ی پشت‌بام، به گمانم دور از چشم همه مخفی می‌کردم و هر از گاهی درد و دل کنان آن را به باد می‌سپردم. احساسات و هیجاناتم، تنها درگیر همین قاصدک‌های بیچاره، بود که سنگینی تمام غصه و عقده‌هایم را می‌کشید.
حالا سال‌هاست از آن کودک تنها گذشته و همچنان قاصدک‌ها را سنگین می‌کنم و به باد می‌سپام.

سیگار ِ بهمن

سيگار ِ بهمن، از جنس سیگار ِ تیر نيست! نه فيلترش صداي نوشته ها را خفه مي كند نه پك‌هاي دائم سه ساله‌ات، عمرش را تمام. آن چه كم و كمتر مي شود، عمر توست و نفست كه براي هميشه در سينه حبس خواهد شد.

بعد از ۱۰۰۰روز (≃۹۰۳روز)، زمانه‌ی کشیدنت به پایان رسید، گویی جنس بهمن امسال تغییری شگرف دارد و نفس‌هایش عمیق‌تر.

پ.ن: جنس بهمن امسال فرق‌هایش شگرف بود.