قاعده بازی

قاعده زندگی مثل تاس میمونه. سخت میشه جفت شش بیاریم!
شک میکنم گاهی! این جفت شش اوردن واقعیت زندگی هستش یا نه!
این بخت و اقبال کف دست و تاس انداختن‌ها و آس و تک خال اوردن‌ها چطور میشه گاهی اینقدر کم نصیب آدم میشه!

انگاشته‌های زیادی برای شانس و طالع وجود داره ولی با وجود این همه اتفاق به هیچکدوم از اینها ایمان ندارم.
هدفی در پیش گذاشتم و باور به انجامش را حتی با طالع‌ی بد دارم. موضوع برای من پیشامد است!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s