ده نویسنده و ده…

ده نویسنده و ده کتابی که باید خوانده بشوند.
برای دوستان معمار و شهرساز معمارنت پست خوبی ارائه داده.
Mathew Frederick-Geoff Manaugh-Aaron Betsky-EnricMiralles-Jean Nouvel-Rem Koolhaas-Le Corbusier-the Parthenon-Phaidon Press-Donna Goodman-Mike Davis-Ron Hogan-Lee W. Waldrep

ده کتاب برتر برای دانشجویان معماری

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s