به سوی بینهایت‌ها و فراتر از آن

گویند که روزها گذشته و ما همچنان پایدار مانده‌ایم.
و اینگونه به پنجمین سال وارد گشتیم. تبریک نمی‌بینم شاید چون لذت برحق بودنمان بهتر از هر موردی خودنمایی می‌کند.

به سوی بینهایت‌ها و فراتر از آن. “گفته‌ی عروسک فضاپیما -باز- در کارتون تویز”