معماری محلی / وانگ شو

وانگ شو، معمار چینی و بنیانگذار استودیو معماری آماتور-Amateur Architecture Studio، به عنوان دریافت کننده سال 2012 در جایزه پریتزکر اعلام شد.
Wang-Shu هیئت ژوری امسال نیز به صورت زیر بوده:

Lord Palumbo-Chairman
Alejandro Aravena
Stephen Breyer
Yung Ho Chang
Zaha Hadid
Glenn Murcutt
Juhani Pallasmaa
Karen Stein
Martha Thorne-Executive Director

سال 2000، او اولین پروژه بزرگ خود، کتابخانه کالج از Wenzheng را در سوژو دانشگاه به اتمام رساند. وانگ شو فلسفه خود را از توجه و وسواس بسیار زیاد به محیط زیست، و با در نظر گرفتن دقیق از سنت های باغبانی سوژو است.
جایزه امسال بر اساس کار Ningbo Museum به وانگ شو توسط بنیاد هایت داده شد.

One thought on “معماری محلی / وانگ شو

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s