گاهی بد

این که همیشه لبخند می‌زنم یا شادم دلیل نمی‌شود، خندیدن وظیفه‌ی صورتم باشد! من نیز حقی دارم تلخ باشم، نخندم، بی‌حوصله باشم، بداخلاقی کنم، نخواهم ! حق دارم. حق.

Advertisements