گذشت‌ها گذشت

گذشت تا آنجا رواست که وظیفه نشود!

Advertisements