The Legend of The Forgotten Fall

فرودگاه‌ها بی‌هویت‌ترین و گذرا‌ترین جاهای روی زمین هستند. حال هر چقدر هم بخواهند با طراحی خوب و مبلمان خاص به بعضی از فرودگاه‌ها شخصیت بدهند.

فرودگاه‌ها محل گذر است. هزاران صورت از کنارت رد می‌شود، بدون این که هیچ حسی در تو ایجاد کنند. صورت آدم‌ها را که نگاه می‌کنی، خسته و گنگ و خواب‌آلوداند. هیچ‌کدامشان با بعدی برای تو فرقی ندارد. حتی مطالعه آدم‌ها و داستان‌بافی در مورد زندگی‌شان در فرودگاه‌ها هیجان‌انگیز نیست. 

حال فکر کن در این فضای حوصله‌سربر و میان این همه صورت بی‌حالت، چه انتظارها که نکشی.