پوشانه

معمولا آدم هر چی که سالخورده‌تر می‌شه، محافظه‌کارتر هم می‌شه و برند‌هایی که ازشون خرید می‌کنه رو یک درجه عوض می‌کنه به سمت برندهای رسمی‌تروآبرومندانه‌تر. اما نمی‌دونم چرا کار من برعکس شده. هر دو سه سال یک‌ بار حس می‌کنم که فروشگاه‌هایی که مشتری‌شون بودم کانسروتیو و حوصله سربر شدن و سوئیچ می‌کنم به یک فروشگاه هیپ‌تر.