مرگ بر مصلحت‌طلبی‌

بدترین نوع خیانت، خیانت به خود است و بزرگترین خیانت به خود، مصلحت‌طلبی‌. از هر نوع و در هر زمان و به هر عنوان و با هر توجیهی که می‌خواهد باشد.

پ.ن اول: درسته که این جمله مطلق گراست و همه چیز در زندگی نسبی. اما گاهی لازم می‌شه تصویر رو سیاه و سفید کرد. برای تاثیر بیشتر!

پ.ن دویم: از جمله قصار خوشم نمی‌آد. یک نوع کم فروشیه و مثل جهانبینی یک خطی می مونه: شعاری و قشنگ ولی کم محتوا. اما برای هینت دادن خوبه!