پارادوکس

یکی از خصوصیات تفکر واقعیت‌گرا (factual thinker) این است که چه بخواهیم و چه نخواهیم کار خودش را می‌کند. هر چقدر هم فکت‌های داده شده را نادیده بگیریم، مغز آنها را جایی ذخیره می‌کند و یک‌باره تناقض آنها را آشکار می‌کند.