سونا

سونا مثل وبلاگ می‌ماند:آدمها از همه چیزشان را، آنجا می‌گویند. شاید به خاطر این باشد که لخت و عورند و چیزی برای پنهان کردن ندارند.

Advertisements