vertical garden

vertical gardenاتود اولیه ذهنی در ساخت و ارائه کاری متفاوت و زیبا یکی از مهمترین قدم‌هایی است که هر معمار باید به آن پایبند باشد. این ایده‌ی زیبا از به شوخی گرفتن یکی از اصول پنجگانه Charles-Édouard Jeanneret-Gris، (بام مسطح و باغ روی بام)می‌باشد.Emilio Llobat Guarino از Maqla Arquitectos، باغی طراحی کرده است متفاوت از باغ‌های دیگر است. باغی نه به مانند باغ‌های معمول افقی بر روی زمین و یا بام. Emilio Llobat Guarino پایه‌گذار باغی متفاوت و عمودی شده است!طراحی این باغ منحصر به فرد عمودی است، یعنی به طوری است که برای نمای ساختمان به کار می رود! این باغ به طوری طراحی شده است که در پانل‌های یک‌دریک متر قرار می گیرد و تقریبا اکثر پوشش‌های گیاهی را جوابگو می باشد البته مزایای محیط زیستی این بنا‌ها و این گونه ایده‌ها را باید در نظر داشت.

4 thoughts on “vertical garden

  1. ما زوج هنرمندی هستیم که با دوچرخه از شهری به شهری و از روستائی به روستائی سفر کرده و با مردم زندگی میکنیم.
    از زندگی آنها الهام گرفته و با رنگ و قلم آداب و رسومشان را توصیف و ترسیم میکنیم.

    ما در نقاشی ( پرتره ) از عکس تخصص داریم از جمله: حیوانات مراسم ازدواج بچه ها رویدادها خود و خانواده در طرح ها و مدلهای مختلف

  2. تو مطمعنی مشکل روحی نداری؟
    _________________________________
    جواب: کاش می گفتی چه کسی هستی که جواب خوبی به شما می دادم

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s