سالگردها

 آدم وقتی می‌فهمد دارد پیر می‌شود  که هزینه شمع‌ها ، از قیمت کیک بیش‌تر شود

Advertisements