خدا دنیا را در هفت روز آفرید

یک اتفاق جالب :
7 مهر تولد موسوی،
7 روز بعد
14 مهر تولد کروبی،
7روز بعد
21 مهر تولد خاتمی
جدا چرا همیشه اتفاقات جالب از یک سمت می افند؟
رنگ سبز حسینی این طرف، رنگ شمر و یزیدی برای آن طرف.
چهره های خوش و زیبا یکطرف، چهره های… آنطرف؟
تجمع روشنفکران و نویسندگان و خوانندگان و نوازندگان و نویسندگان و وبلاگ نویسان و مردم و… اینطرف…، آنطرف… بیخیال.
خدا عالم است…