باید افشاگری شود

سوالی ایجاد شد؟
آیا نباید به این تعرض، معترض بود؟
آیا این تعرض، تعرض به 23 میلیون رای دهنده نیست؟
چه شریعتمداری ها باشند که محمودی ها… باید محاکمه شودند. آنها به روحانی 23میلیونی و شاید هم بیشتر، توهین کردند. باید چهره ای این فرد از صدا و سیما پخش شود و هویت این افراد برای جامعه مشخص شود.
باید افشاگری شود. متجاوز، متجاوز است.

پ.ن: چاپ تصویر تعرض در صفحه اول روزنامه نیویورک تایمز
در این هاگیر واگیر!‌ برای [سگ گرانی آشکار] تومار امضا می کردند!
Protesters clash at Tehran rallies, two injured(reuters)