ربنا

دلم هوای ربنا دارد./.

پ.ن: استاد شجریان، دیگر اجازه شنیدن آوازش را به صدا و سیما نمی دهد. آواز ربنا طبق سنت اجرایی این دعاها روی الحان قرآنی خوانده شده است. این قطعه از دستگاه «رست» یا «راست» شروع شده و در خاتمه به دستگاه «عجم» (شبیه ماهور) مدلاسیون می‌شود. آواز ربنا که در حقیقت می‌توان آن را تلاوت آوازی قرآن کریم نامید، بیان آوازی آیات 193 و 194 سوره مبارکه آل عمران است.