من فکر می‌کنم ما تنها مردمی در جهان باشيم که در سخنرانی فقط آن‌هايی که قبول‌شان نداريم شرکت می‌کنيم!

Advertisements