خواب

 کسی را که به خواب رفته است می‌توان بیدار کرد، امّا آن کس را که خود را به خواب می‌زند، هرگز!

Advertisements