خواب خیالی

دنیاهای خیالی من همان‌قدر واقعی هستند که دنیای معمولی. دنیایی که وقتی چشمانم را می‌بندم زنده می‌شود و آفتابش از غرب بالا می‌زند چرا خیالی‌تر از آفتاب روزمره‌ام باشد؟
گه‌گاه سرک کشیدن به دنیا‌های فرضی‌ام فرار از این دنیا نیست، زندگی زیر این آسمان همان‌قدر لذت‌بخش و دردآور است که گذراندن چند ساعت در خواب و خیال دنیاهای خیالی‌ام. بگذر از این‌ها، از کجا می‌دانی در کدام واقعاً به خواب رفتی و در کدام بیدار شده‌ای، کدام خواب است، کدام خیال، کدام یگانه، کدام حق؟

Advertisements