خرید

یک… دو… سه…Digital SLR Cameras > D90 > نیکون
دوربین جدید امتحان می شه…

پ.ن: از بابت همراهی و مشاوره از خسوف یا کسوف و مهران کلی تشـــــــــــــــــــکر.
لینک مرتبط:
نقد dpreview در مورد Nikon D90.
صفحه نیکونگرش در مورد Nikon D90.

Advertisements

2 thoughts on “خرید

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s