سیب کال

پنهان که می شوی لای شاخ و برگ، کافیست گوشه‌ی قبایت از لای حرفی پیدا یاشد. سُک سُک
تولدت مبارک …

Advertisements