شاه

چه طور می تونم شاه بشم، تا وقتی شاه سرجای خودش هست.
داس و انانیا
Advertisements