تولد

دیروز دوتا تولد بود، امروز یکیش گرفته شد.*
پ.ن: امروز خیلی خوش گذشت… راستی تولدتون هم مبارک.

*تولد: سیب کال و مسعود
معمارانه: فردا سی و یک اُمین نشست نقد فضای شهری است، با همکاری جامعه مهندسان معمار در خانه هنرمندان، سالن ناصری برگزار می شه. ساعت شروع 17 تا 20. با اینکه امتحان دارم ولی واقعا حیفه این برنامه رو شرکت نکنم. مخصوصا که موضوعش تقریبا با تحقیق این ترم من یکه.(پوستر برنامه – لینک برنامه، آرونا)

Advertisements