آوانگارد

آوانگارد چیست؟!! هر چند در اینجا به معنی کردن این کلمه نمی پردازیم ولی بعد نیست این ویلای آوانگارد را ببینید!
– یک آرشیتکت آوانگارد، ویلایی تمام شیشه ای طراحی کرده و ساخت. اما هیچ کدام از خریداران این ویلا نتوانستند زندگی در آن را تحمل کنند.آوانگارد

۲-  هنگامی که بنا به تشخیص حزب کمونیست مرکزی، یکی از رهبران چکسلواکی سابق، ناشایست تشخیص داده شد، عملیات حذف او به سادگی طراحی گردید. کافی بود تا یکی از گفتگوهای دوستانه و استراق سمع شده اش که او در آن با عباراتی رکیک، از عده ای سرشناس پذیرایی کرده بود، از رادیو پخش شود.

۳- آنچه در دنیای ژورنالیستی غرب رخ می دهد، نوعی نابودی حریم خصوصی است. پاپاراتزی های که همه جا حضور دارند و آماده شکار هر لحظه اند.

۴- بنا به گزارش یکی از مدیران شرکت هیولت پکارد تا سال ۲۰۵۶ به ازاء هر نفر در انگلیس، یک میلیون دوربین و سنسور وجود خواهد داشت. اینگونه از هر شخص از بدو تولد تا لحظه مرگ ، فیلم، آرشیو خواهد شد و همگی در یک نمایش جهانیbig brother جمع خواهیم آمد.

– در آخر: آوانگارد یعنی چه؟

Advertisements