زمان

بعضی اوقات زندگی یه جوری می شه. چه جوریش بماند.
لینکدونی:
معاوضهی یک شاهکار با یک اثر معمولی
رقابت در آسمان تهران
رویکردهای هرمنوتیکی به هنر اسلامی
۱۰ اصل برای صلح
روایتِ ناتمام «نینوا»ی علیزاده
«دیدن به تصادف» ستون هفتگی محمدعلی سپانلو
طولانیترین دشنام در تاریخ ادبیات ایران!

Advertisements