امتحان

این امتحان هم تمام. تقریبا 2 روز طول امتحان بود که با کلی خوشی و میمنتی تمام شد.
لیورپول هم با یک نتیجه شگفت آوری نیوکاسل را شکست داد.
کلی خوشحالم بعد از دو روز بیداری کامل.

Advertisements