سینوس

بعضی موقع ها همه چیزها خوب پیش می ره بعضی اوقات هم نه.
خوب بلخره یه جاهایی باید بالا پایین بشیم دیگه.
این هم یه جایی از زندگیه دیگه.

Advertisements