تلخ

تنش ها داره زیاد می شه!
بد قولی هام هم همین طور.
واقعا این چند وقت داره بد می گذره.
تلخ تلخ تلخ
پ.ن: همین که به ساده ترین شکل ادبیات نوشتم همین طور، به همین سادگی هم سردرگم هستم.

Advertisements