عبرت

در سکوت ازلی و ابدی چرخ‌زنان و به آرامی بر دور محور کائنات پرواز را تجربه می‌کنیم. باشد که ساکتان را عبرتی باشد و متفکران را مضحکه‌ای.

Advertisements

One thought on “عبرت

  1. آهای من از اون متفکرام…با کی تو!!! حرفت رو پس بگیر!!!
    اصلا بگو ببینم با چی داری پرواز می کنی؟؟؟
    با شتر…شتر سواری که دولا دولا نمی شه!!!
    با موتور…اصلا مگه تو گواهینامه داری؟؟؟

Comments are closed.