ترس

نمی دونم چی بگم یا چی کار کنم!
برنامه ها کنسل شد!
ما که رفتیم ولی شاید این دفعه سفرم متفاوت تر باشه.
اونقدر متفاوت که از همین الان ترس دارم.

Advertisements