امروز!

امروز، سالگرد آمرصاحب، مرد پاییداری و مقاومت،بود. کسی که ساده بود و مردمی…احمد شاه مسعود
دوستش داشتم و شاید رهبری مدرن، را باید از او آموخت نه از “چه” که عکس ش بر روی تیشرت و ماگ های مختلف خودنمایی می کند.
مردی که همه افعال مصارع در زندگی اش ماضی می شد.
بیل شنکلی
امروز سالگرد فرد دیگری نیز بود!
سالگرد مردی که به زبان مدرن رهبری فوتبال مردمی را به عده داشت. اسطوره همیشه زنده ی آنفیلد!
مردی بسیار بزرگ که با سیگار برگ گوشه ی لبش گویی سخن می جوید. او بود که فوتبال مرسی ساید و جزیره را زنده نگه داشت و به آن روح جدیدی بخشید!
مردی که فوتبال جزیره و دنیا را متحول کرد.
روحشان شاد.
پ.ن: شاید به رودی فوتوبلاگ هم راه بیفته…

خانه ی کوچک

کلی خسته از بابت سفر و کلی شگفت زده.
اتفاقاتی افتاد که شاید فکرش رو هم نمی کردم ولی افتاد بدون هیچ زمینه ایی.
دیروز و امروزاتفاقاتی افتاد که سالها به یاد خواهد ماند، اتفاقاتی دوست داشتنی و به یاد ماندنی!
پ.ن: دیروز بعد یک خواب نیمه نصفه سری به خانه کودک شوش زدم! خانه ایی کوچک با کلی دل بزرگ که، بدون هیچ چشم داشتی به استقبال کلی دل شکسته کوچیک رفتند.
پ.ن: یکی دیگر از دوستان به دیار باقی( از نوع کانادا)  شتافت، خوشا به حالش. دوستش داشتم همانند دیگر دوستان نزدیک هر چند که مدت ها بود ندیدمش و ندیده رفت ولی به هر حال او دوتی بود که سال ها نزدیکترین دوستم بود. دوستش دارم و آرزوی بهترین ها را برایش دارم.