مخصوص

بعضی اوقات وقتی یه خرس سفید توی رنگین کمون ببینی که کلی داره سرسره بازی می کنه کلی شگفت زده می شی!
مخصوصا که خواص خودت هم باشه.

Advertisements