مقارن

پوشکین می‌گوید: «چکشها شیشه را خرد می‌کنند ولی شمشیر را می‌سازند.» 

Advertisements