وجودیت

این اواخر زمان زیادی سریع می گذرد، به شک افتادم اساساً زمان وجود دارد یا نه!

Advertisements