رئالیسم خوردنی

تا آنجا که مای بیسواد مطلع هستیم رئالیسم تقریبا یعنی واقع‌گرایی و جادو هم مقوله‌ای است نسبتاً تخیلی. حال ما نمی‌فهمیم رئالیسم جادویی چه صیغه‌ای می‌باشد. خوردنی است یا پوشیدنی.
البته به تحقیق چیزهایی فهمیده‌ایم. ابله که نیستیم.

One thought on “رئالیسم خوردنی

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s