جملاتی

عوام فرمودند هر پایانی خود آغازی است بر فصلی دیگر.
به‌مانند جملاتی است که برنده به بازنده می‌گوید.

Advertisements

2 thoughts on “جملاتی

  1. سلام ادم نمای پارانوئیدی!
    کامنت پست قبلیت بسته بود اینجا می گم من فامیلیم مبرا بود نه قاسمی:)

Comments are closed.