بسته

امروزبسته
روزی بسته و عجیب!!!
نمی خوام مسئله ایی باز بشه فقط احساس کردم باید یگم.
گفتم… انجام شد!
عجیب بود… حتی همین حالا هم عجیب است خیلی عجیب!

 *امروز دفتر جدیدی باز کردم. نمی‌دانم صفحه‌ی آخر آن چه خواهم نوشت، فقط امیدوارم پشیمانی نباشد.

رئالیسم خوردنی

تا آنجا که مای بیسواد مطلع هستیم رئالیسم تقریبا یعنی واقع‌گرایی و جادو هم مقوله‌ای است نسبتاً تخیلی. حال ما نمی‌فهمیم رئالیسم جادویی چه صیغه‌ای می‌باشد. خوردنی است یا پوشیدنی.
البته به تحقیق چیزهایی فهمیده‌ایم. ابله که نیستیم.