مخصوص

بعضی اوقات وقتی یه خرس سفید توی رنگین کمون ببینی که کلی داره سرسره بازی می کنه کلی شگفت زده می شی!
مخصوصا که خواص خودت هم باشه.

Advertisements

بسته

امروزبسته
روزی بسته و عجیب!!!
نمی خوام مسئله ایی باز بشه فقط احساس کردم باید یگم.
گفتم… انجام شد!
عجیب بود… حتی همین حالا هم عجیب است خیلی عجیب!

 *امروز دفتر جدیدی باز کردم. نمی‌دانم صفحه‌ی آخر آن چه خواهم نوشت، فقط امیدوارم پشیمانی نباشد.

رئالیسم خوردنی

تا آنجا که مای بیسواد مطلع هستیم رئالیسم تقریبا یعنی واقع‌گرایی و جادو هم مقوله‌ای است نسبتاً تخیلی. حال ما نمی‌فهمیم رئالیسم جادویی چه صیغه‌ای می‌باشد. خوردنی است یا پوشیدنی.
البته به تحقیق چیزهایی فهمیده‌ایم. ابله که نیستیم.