دایره

«دایره چون دارای آغاز و پایانی نیست، دلالت بر ابدیت دارد…»
فرهنگ نگاره‌ای نمادها، جیمز هال

Advertisements