بدون تیتر

جواب؟
بیخیال مگه همیشه باید جواب داشته باشیم؟

پ.‌ن: سازمان ملل حركت جدیدی را برای كمك به كودكان فقیر و گرسنه جهان شروع كرده است كه بر اساس آن به ازای هر كلیك روی یك سایت معرفی شده، به یك كودك گرسنه در جهان غذای رایگان می‌رسد. در این برنامه ، كاربران با مراجعه به سایت اینترنتی : http://thehungersite.com بر روی دكمه زرد رنگ وسط صفحه كلیك كرده و به این ترتیب به ازای هر كلیك، كمپانیهای اسپانسر هزینه یك وعده غذای رایگان را براي کودکان تقبل مي کنند.

Advertisements