گنگی

حسم به زندگی چیز گنگی ست به مانند فیلم Alfie. نوسانی بین سبکی و سنگینی، شور و کسالت، لذت و بیهودگی، رهائی و خفگی.

Advertisements

2 thoughts on “گنگی

  1. آره باهات موافقم…خیلی ساده و کامل نوشتی…
    همه فقط به دور نمای، شاید جذاب آدم نگاه می کنن…نه هیچ تاملی ..و نه هیچ تفکری!!
    خیلی خسته کننده ست..و گاهی ترسناک که تو انبوه آدم های اطرافت همش احساس دلتنگی می کنی..از چی و از کی..نمی دونم..انگار اینم می خواد با برچسب راز زندگی بودن..برای خودش جایگاهی، احتمالا پوشالی باز کنه..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s