بی دلیل

Forrest_gump

” جنی ” معشوقه بی اعتنای “فارست گامپ ” ( قهرمان کم هوش فیلم )بی هیچ اطلاعی، او را ترک می کند. صبح روز بعد، فارست، مستاصل بر صندلی گهواره ای، به جلو و عقب تاب می خورد. ناگهان برمی خیزد و شروع به دویدن میکند. او سه سال و نیم می دود. در این فاصله عده ای در پی او می دوند، در حالی که چرایی دویدن فارست را نمی دانند. عده ای علت را، دفاع از آزادی، عده ای حقوق زنان و عده ای دیگر، ابلاغ صلح سبز می پندارند.
لحظه ای در می رسد که فارست دیگر نمی دود و می گوید:
  خسته ام، می خواهم به خانه برگردم.

Advertisements

2 thoughts on “بی دلیل

  1. Pingback: آدم نمای پارانوئیدی » بایگانی وبنامه (وب‌نامه (وبلاگ)) » دلیل

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s