روز نجوم

امروز روز نجوم.
تبریک ویژه به دوستان آسمونی، امیدوارم آسمانی پر ستاره داشته باشید.
اطلاعات بیشتر در سایت شاخه آماتوری ایران
لینک های مرتبط و نامرتبط
نام خودرا به ماه بفرستید
روز نجوم در افغانستان
روز نجوم در قزوين
هفته جهانی نجوم د زاهدان
روز نجوم در پلی تکنیک تهران
شهر صدرای شیراز
ستاره پارسی به همراه گروه فضای ایران، در شهر کرج
روز نجوم در فرهنگسرای پایداری – تهران
روز نجوم در لاهیجان
روز نجوم در استان خوزستان
روز نجوم در دارآباد تهران
هفته نجوم در مشهد
روز نجوم در اردبیل
روز نجوم در مرکز علوم تهران
روز جهانی نجوم در سال 1387
دوستان در روز مارتن
شهر هاي برگزار كننده روز نجوم در ايران در ادامه بخوانید
سایت اصلی

روز نجوم  در گنبد كاووس

1
روز نجوم  در تهران 2
روز نجوم  در ري 3
روز نجوم  در اصفهان 4
روز نجوم  در شيراز 5
روز نجوم  در قزوين 6
روز نجوم  در تاكستان 7
روز نجوم  در سعادت شهر 8
روز نجوم  در شهرضا 9
روز نجوم  در اهواز 10
روز نجوم  در آذربايجان غربي 11
روز نجوم  در ملاير 12
روز نجوم  در گيلان 13
روز نجوم  در كاشان 14
روز نجوم  در زاهدان 15
روز نجوم  در نيشابور 16
روز نجوم  در مشهد 17
روز نجوم  در همدان 18
روز نجوم  در بروجرد 19
روز نجوم  در شهركرد 20
روز نجوم  در اردكان 21
روز نجوم  در آمل 22
روز نجوم در لاهيجان 23
روز نجوم در زنجان 24
روز نجوم در قم 25
روز نجوم در شاهرود 26
وز نجوم در سيرجان 27
وز نجوم در سنندج 28

Advertisements