گذشته ها

گذشته ها گذشت.

پ.ن: چند روری از تولدم گذشته هیچ نوشته ایی نتونستم بنویسم، یه جورهایی انگار باید ریست بشم.  
        دوستان ممنون بابت همه زحمت ها: پارفه، jopolika و تخته سیاه سابق و دیگر دوستان
پ.ن: یک جورهایی زندگی در این روبه راه بودن به هم ریخته، جای هر چیزی به نظر گم شده… خیلی سخته پیدا کردن جاهای خالی و جابهجا کردن هر چیزی.
پ.ن: شمال رفتن هم مکافاتی شده برای ما.
پ.ن: راستی این jopolika  از ما یک روز کوچمتر بود به خاطر همین رحم و شفقت ما به جوش آمد و گفتم فردای روز تولدمان برای هر دومان تولدی برپا شود… پس jopolika جان تولدت بله… مبارک.
       

Advertisements

6 thoughts on “گذشته ها

  1. من دو روز از شما خوچولو ترم علی جون، شما بزرگه مائی،البته…
    منم از همه دوستان تشکر میکنم.

  2. تولودتون مبارکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک 🙂

Comments are closed.