ارزش نادانی

بعضی اوقات آدما ارزش گذاری می کنيم؛ ارزش‌ها متفاوت و تعريف نشده هستند و بعضی اوقات آدم‌ها ارزش‌ها رو می‌شکنند؛ هرچند شايد از روی نادانی.
گاهی از اين نادانی نيرو کسب می کنم.

پ.ن: چند روز بیشتر تا روزش نمونده. روزش رو من تعیین نکردم ولی خوب دوستان گویی تعیین کردند که این روز؛ روز اونها نیست.
پ.ن: چرندگویی‌هام زیاد شده؛ دیگه از روی عقل انگار فکر نمی کنم… یه جور احساسات داره زندگیم رو جلو می بره… سعی من باید نتیجه بده… باید بازم عقل رو جایگرین کنم حتی اگه این نادونی دوستداشتنی برام بد تموم بشه.
پ.ن: پيرو گفته‌ايی از دوستان: بله شمال خوش می‌گذره.

Advertisements