دروغ

دروغ نتيجه‌اي جز دوسر باخت نداره… ولي بعضي اوقات لازمه.
حالا با اينكه مي دونم كفه‌ي باخت به سمتم هستش ولي بايد براي ادامه‌ي راه دوروغي بگم كه شايد كفه‌ايي هم برام نزاره.
پس آماده‌ي باخت هستم حتي اگه نتيجه‌اش دوطرفه باشه.

Advertisements