بازی

من هم دعوت شدم از طرف دوستي، براي شركت در اين بازي. برايم جالب بود پس ترجيح دادم بدون هيچ فكري مهمترين بخش هاي زندگيم را “بر” بزنم بلكه ديگران هم ببينند، كيست اين نقابدار سياه پشت پرده سياه اين وبلاگ.

1.از دوران كودكي با يك بند انگشت شكلات گول مي خوردم، حتي الان.
2.ديوانه وار، عاشق برف و برف بازي هستم.
3.هنوز كارتون نگاه مي كنم و اولويت ديدن برنامه هاي تلويزيوني برنامه هاي كودكان است.
4.كتاب هاي كوچك و كم حجم برايم جالب است، مخصوصا قصه هاي كودكان.
5.من بيش از بيست سال دارم، باور كنيد.

باز طبق قانون بازي بايد چندتن از دوستان را معرفي كنم:
jopolikaسيب كالنوشته های اتوبوسیغوغای ستارگانمنجم باشیرخگرد

Advertisements