انتشار از نوعی دیگر

يك تحقيق جديد نشان مي دهد كه در حدود 75% از مردم، روزنامه ها را منبع اصلي اطلاع از اخبار و رويداد مي دانند. اين در حالي است كه اينترنت با تمامي قدرت و تواني كه از آن سراغ داريم، قادر به اطمينان بخشي به بيش از 19% از جوانان 18 تا 24 ساله نيست.
مشكل كجاست؟ [پيش شماره روزنامه فناوران اطلاعات]

اين قسمتي از پيش شماره روزنامه فناوران اطلاعات؛ نوشته “شهرام شريف” است. نخستين روزنامه آي سي تي ايران همزمان با روز جهاني جامعه اطلاعات[3خرداد]، منتشر شد. مدير مسوول اين روزنامه “دكتر سعيد سعادت”، مدير عامل مجتمع فني تهران، همچنين صاحب امتياز اين روزنامه موسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران است.
سه روز[6خرداد] بعد از انتشار رسمي[بعد از يك پيش شماره] اين روزنامه دگرگوني ديگري در انتشارات فناوري اطلاعات افتاد! اين دفعه هفته نامه ايي با نام “بزرگراه فناوري“!
اين هفته نامه نيز نام اشنايي را بر پيشاني روزنامهً خود دارد، دكتر مرتضي يوسفي، صاحب امتياز و مدير مسئول هفته نامهَ بزرگراه فناوري اطلاعات.

اين همسايه هاي كاغذي كه در ادامه راه مجلات ديگري همچون؛‌ وب، شبـــكه، بزرگـــراه رايانه و… منتشر شده اند ولي تا جايي كه مطلع هستم اولين روزنامه و يا بهتر بگوييم گاه نامه اي كاغذي منتشر شد متعلق يه روزنامه “جام جــم” بود به نام “كليك“. هر چند اين گاه نامه فقط به حوزه IT نمي پرداخت ولي به لحاظ پيشرو بودن جالب توجه بود.

شايد در اول كار جالب نباشد، به مقايسهَ اين دو همسايه بپردازيم ولي…
اگر از نوع قطع بد و مرغوبيت كاغذي “فناوران اطلاعات” چشم پوشي كنيم به نظر مي رسد تا به اينجا “بزرگراه فناوري” عملكردي بسيار بهتر از “فناوران اطلاعات” داشته است. از لحاظ محتوا كاملا مي توان پي برد كه هفته نامهَ بزرگراه فناوري بسيار بهتر بوده است، به طوري كه قبل از انتشار رسمي اين دو روزنامه هم پيش شماره ها نيز بسيار متمايز بودند.
شايد دليل اين موضوع در شوراي دبيري باشد. شوراي دبيري هر دو همسايه نام اشنايان حوزهَ IT هستند. در هفته نامه شوراي دبيري را “ايمان بيك”، “شهرام شريف”، “علي شميراني” تشكيل مي دهند و دبير تحريريه هم محمدرضا كبير است. همچنين جالب است بدانيد “ايمان بيك” به جز در اين هفته نامه مسئوليت سنگين ديگري نيز در روزنامهَ فناوران اطلاعات دارد، سردبيري! يك مرد كه رقيب همسايهَ ديگر خود نيز هست!
شايد همكاري “ايمان بيك”، “شهرام شريف”، “علي شميراني” در دو مجموعه ديگر نيز ديده باشيد، در itiran و در وبلاگ “اجلاس سران جامعه اطلاعاتی” يا همان WSIS، كه در هر دوي اين مجموعه نيز بسيار خوش درخشيدند، هر چند به نظر مي رسد كه جاي يكي در اين ميان خالي است. عليرضا شيرازي، مدیر سایتهای پارسیک و بلاگفا كه زماني نيز در هر دوي اين مجموعه نيز همكاري مي كرد، شيرازي كه از قلم خوبي در اين حوزه برخوردار است و به تازگي نيز وبلاگي در بلاگفا با عنوان “وبلاگ علیرضا شیرازی” براي خود راه اندازي كرده است. تا جايي كه ديدم و خواندم شيرازي مقالاتي در روزنامه فناوران اطلاعات داشته است، هم اختصاصي براي روزنامه هم از طريق روزنوشته هاي وبلاگي خود در روزنامه. اميدوارم كه در ادامه كار اين دو مجموعه حتي جست و گريخته شيرازي با اين دو روزنامه همكاري داشته باشد.
از ديگر كساني كه در اين حوزه[itiran و وبلاگ “اجلاس سران جامعه اطلاعاتی”] فعاليت داشته اند، علی شمیرانی كه گويي فقط در تحريريه هفته نامه فعاليت دارد
از ديگر دوستان روزنامه نگاران حوزهَ IT كه در اين روزنامه به طور روزانه و مكرر پاورقي دارد،‌ مدير سايت پندار، نيما افشار نادري است كه روزنامه را نمايي ديگر بخشيده است.
از نكاتي كه شايد به نظر بي اهميت به نظر برسد:
1. پيش گرفتن تعداد آگهي هاي، روزنامهَ فناوران اطلاعات نسبت به هفته نامه است، كه اين مورد جالب توجه يود.
2. از ديگر موارد كه بسيار مورد توجه است، راه اندازي وب سايت ها است و به روز نگه داشتن آنها، كه اين طور به نظر مي رسد كه تنها وب سايت هفته نامهَ بزرگراه فناوري راه اندازي شده است، هر چند كه چنين هفته نامه ايي نياز به توجه بيشتري به وب سايت خود بايد داشته باشد. وب سايت روزنامه فناوران اطلاعات هم بدون هيچ ساختاري و تنها با قرار دادن لوگوي خود و نوشته ايي از شهرام شريف، بعد از انتشار تقريبا 30 شماره به قاعله پايان داده!

پ.ن:
هر چند كه مدتي بود كه مي خواستم مطلبي براي اين دو بنويسم ولي به علت پاره ايي از مشغله ها نتوانستم، به هر حال، به اين دو همسايه هاي كاغذي كه كار خود را به تازگي شروع كرده اند تبريك مي گويم و آرزوي پيشرفت كاري روزافزون را براي اين مجوعه خواستارم.

پ.ن2:
عليرضا شيرازي تولدت 28 سالگي مبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارك.

Advertisements

2 thoughts on “انتشار از نوعی دیگر

Comments are closed.