فقط ده

این یک و اندی ماه دست به هیچ کتابی نزده ام نقریبآ ! چرایش بماند برای خودم و تعجبش با تو.
چند وقت با دیدن تصاویر جادویی گذراندم. نه یکی بله شبی دوتا یا گاهی بیشتر، شاید!
حالا هم احساس پوکی و پولکی بودن می کنم، یه جورایی هم حسودیم می شه.
می شه گفت غلظت این حسادت اونقدر زده بالا که داره از هر چی منفذ بدنمه می زنه بیرون، لامصب هزارتا سوراخ و فقط ده تا انگشت برای بند نگه داشتن این همه حسادت پشت این همه منفذ لعنتی!
حالا هم به انگشت و دست های بیشتر احتیاج دارم، خدا برسونه.

Advertisements

5 thoughts on “فقط ده

  1. پتروس فداکار می خوای من!!!! به یه شرط که عکسای جادوویی تو به منم نشون ندی!!! :-/

Comments are closed.